|
خبری / شناسه : 81837 / تاریخ انتشار : 1399/3/1 14:22
 •  تمرین کنسرت آنلاین همایون شجریان

  تمرین کنسرت آنلاین همایون شجریان

 •  تمرین کنسرت آنلاین همایون شجریان

  تمرین کنسرت آنلاین همایون شجریان

 •  تمرین کنسرت آنلاین همایون شجریان

  تمرین کنسرت آنلاین همایون شجریان

 •  تمرین کنسرت آنلاین همایون شجریان

  تمرین کنسرت آنلاین همایون شجریان

 •  تمرین کنسرت آنلاین همایون شجریان

  تمرین کنسرت آنلاین همایون شجریان

 •  تمرین کنسرت آنلاین همایون شجریان

  تمرین کنسرت آنلاین همایون شجریان

 •  تمرین کنسرت آنلاین همایون شجریان

  تمرین کنسرت آنلاین همایون شجریان

 •  تمرین کنسرت آنلاین همایون شجریان

  تمرین کنسرت آنلاین همایون شجریان

 •  تمرین کنسرت آنلاین همایون شجریان

  تمرین کنسرت آنلاین همایون شجریان

 •  تمرین کنسرت آنلاین همایون شجریان

  تمرین کنسرت آنلاین همایون شجریان

 •  تمرین کنسرت آنلاین همایون شجریان

  تمرین کنسرت آنلاین همایون شجریان

 •  تمرین کنسرت آنلاین همایون شجریان

  تمرین کنسرت آنلاین همایون شجریان

 •  تمرین کنسرت آنلاین همایون شجریان

  تمرین کنسرت آنلاین همایون شجریان

 •  تمرین کنسرت آنلاین همایون شجریان

  تمرین کنسرت آنلاین همایون شجریان

 •  تمرین کنسرت آنلاین همایون شجریان

  تمرین کنسرت آنلاین همایون شجریان

 •  تمرین کنسرت آنلاین همایون شجریان

  تمرین کنسرت آنلاین همایون شجریان

 •  تمرین کنسرت آنلاین همایون شجریان

  تمرین کنسرت آنلاین همایون شجریان

 •  تمرین کنسرت آنلاین همایون شجریان

  تمرین کنسرت آنلاین همایون شجریان

 •  تمرین کنسرت آنلاین همایون شجریان

  تمرین کنسرت آنلاین همایون شجریان

تمرین کنسرت آنلاین همایون شجریان

IIPA /تمرین کنسرت ارکستر مجلسی تهران به خوانندگی  همایون شجریان و به رهبری بردیا کیارس،این کنسرت در روز  عید سعید فطر به صورت آنلاین در تالار وحدت برگزار خواهد شد. 

captcha