|
خبری / شناسه : 81844 / تاریخ انتشار : 1399/3/17 18:09
 •  مراسم آغاز عملیات احداث بوستان ارتش

  مراسم آغاز عملیات احداث بوستان ارتش

 •  مراسم آغاز عملیات احداث بوستان ارتش

  مراسم آغاز عملیات احداث بوستان ارتش

 •  مراسم آغاز عملیات احداث بوستان ارتش

  مراسم آغاز عملیات احداث بوستان ارتش

 •  مراسم آغاز عملیات احداث بوستان ارتش

  مراسم آغاز عملیات احداث بوستان ارتش

 •  مراسم آغاز عملیات احداث بوستان ارتش

  مراسم آغاز عملیات احداث بوستان ارتش

 •  مراسم آغاز عملیات احداث بوستان ارتش

  مراسم آغاز عملیات احداث بوستان ارتش

 •  مراسم آغاز عملیات احداث بوستان ارتش

  مراسم آغاز عملیات احداث بوستان ارتش

 •  مراسم آغاز عملیات احداث بوستان ارتش

  مراسم آغاز عملیات احداث بوستان ارتش

 •  مراسم آغاز عملیات احداث بوستان ارتش

  مراسم آغاز عملیات احداث بوستان ارتش

 •  مراسم آغاز عملیات احداث بوستان ارتش

  مراسم آغاز عملیات احداث بوستان ارتش

 •  مراسم آغاز عملیات احداث بوستان ارتش

  مراسم آغاز عملیات احداث بوستان ارتش

 •  مراسم آغاز عملیات احداث بوستان ارتش

  مراسم آغاز عملیات احداث بوستان ارتش

 •  مراسم آغاز عملیات احداث بوستان ارتش

  مراسم آغاز عملیات احداث بوستان ارتش

 •  مراسم آغاز عملیات احداث بوستان ارتش

  مراسم آغاز عملیات احداث بوستان ارتش

 •  مراسم آغاز عملیات احداث بوستان ارتش

  مراسم آغاز عملیات احداث بوستان ارتش

مراسم آغاز عملیات احداث بوستان ارتش

IIPAظهر امروز مراسم آغاز عملیات احداث بوستان ارتش و تبدیل پادگان ۰۶ به فضای سبز شهری با حضور امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش، پیروز حناچی شهردار تهران، اعضای شورای شهر و جمعی از مقامات لشکری و کشوری برگزار شد.

 

captcha