|
ورزشی / شناسه : 81853 / تاریخ انتشار : 1399/3/31 17:46
 •  ضد عفونی تماشاخانه سنگلج

  ضد عفونی تماشاخانه سنگلج

 •  ضد عفونی تماشاخانه سنگلج

  ضد عفونی تماشاخانه سنگلج

 •  ضد عفونی تماشاخانه سنگلج

  ضد عفونی تماشاخانه سنگلج

 •  ضد عفونی تماشاخانه سنگلج

  ضد عفونی تماشاخانه سنگلج

 •  ضد عفونی تماشاخانه سنگلج

  ضد عفونی تماشاخانه سنگلج

 •  ضد عفونی تماشاخانه سنگلج

  ضد عفونی تماشاخانه سنگلج

 •  ضد عفونی تماشاخانه سنگلج

  ضد عفونی تماشاخانه سنگلج

 •  ضد عفونی تماشاخانه سنگلج

  ضد عفونی تماشاخانه سنگلج

 •  ضد عفونی تماشاخانه سنگلج

  ضد عفونی تماشاخانه سنگلج

 •  ضد عفونی تماشاخانه سنگلج

  ضد عفونی تماشاخانه سنگلج

 •  ضد عفونی تماشاخانه سنگلج

  ضد عفونی تماشاخانه سنگلج

 •  ضد عفونی تماشاخانه سنگلج

  ضد عفونی تماشاخانه سنگلج

ضد عفونی تماشاخانه سنگلج

IIPA /بخش‌های مختلف تماشاخانه سنگلج در روز جمعه سی خرداد ماه با همکاری ناحیه یک شهرداری منطقه ۱۲ و براساس پروتکلهای بهداشتی سم‌زدایی و ضدعفونی شد.

captcha