|
خبری / شناسه : 81868 / تاریخ انتشار : 1399/4/31 21:22
 •  تشییع پیکر روح االله رجایی

  تشییع پیکر روح االله رجایی

 •  تشییع پیکر روح االله رجایی

  تشییع پیکر روح االله رجایی

 •  تشییع پیکر روح االله رجایی

  تشییع پیکر روح االله رجایی

 •  تشییع پیکر روح االله رجایی

  تشییع پیکر روح االله رجایی

 •  تشییع پیکر روح االله رجایی

  تشییع پیکر روح االله رجایی

 •  تشییع پیکر روح االله رجایی

  تشییع پیکر روح االله رجایی

 •  تشییع پیکر روح االله رجایی

  تشییع پیکر روح االله رجایی

 •  تشییع پیکر روح االله رجایی

  تشییع پیکر روح االله رجایی

 •  تشییع پیکر روح االله رجایی

  تشییع پیکر روح االله رجایی

 •  تشییع پیکر روح االله رجایی

  تشییع پیکر روح االله رجایی

 •  تشییع پیکر روح االله رجایی

  تشییع پیکر روح االله رجایی

 •  تشییع پیکر روح االله رجایی

  تشییع پیکر روح االله رجایی

 •  تشییع پیکر روح االله رجایی

  تشییع پیکر روح االله رجایی

تشییع پیکر روح االله رجایی

IIPA / پیکر روح الله رجایی، سردبیر روزنامه جام جم و فعال رسانه ای، پس از تشییع ، در قطعه نام آوران بهشت زهرا به خاک سپرده شد.

captcha