|
ورزشی / شناسه : 81906 / تاریخ انتشار : 1399/6/24 16:53
 •  نمایش بین یه عالمه ماهی

  نمایش بین یه عالمه ماهی

 •  نمایش بین یه عالمه ماهی

  نمایش بین یه عالمه ماهی

 •  نمایش بین یه عالمه ماهی

  نمایش بین یه عالمه ماهی

 •  نمایش بین یه عالمه ماهی

  نمایش بین یه عالمه ماهی

 •  نمایش بین یه عالمه ماهی

  نمایش بین یه عالمه ماهی

 •  نمایش بین یه عالمه ماهی

  نمایش بین یه عالمه ماهی

 •  نمایش بین یه عالمه ماهی

  نمایش بین یه عالمه ماهی

 •  نمایش بین یه عالمه ماهی

  نمایش بین یه عالمه ماهی

 •  نمایش بین یه عالمه ماهی

  نمایش بین یه عالمه ماهی

 •  نمایش بین یه عالمه ماهی

  نمایش بین یه عالمه ماهی

 •  نمایش بین یه عالمه ماهی

  نمایش بین یه عالمه ماهی

نمایش بین یه عالمه ماهی

IIPA /نمایش بین یه عالمه ماهی به کارگردانی امیر دلفانی با بازی خشایار قائدرحمتی،مهدی یگانه،امیر دلفانی و ایمان عبدی در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر به روی صحنه رفت. 

captcha