خودسوزی زنان در دیشموک

عکس از : Sajad Safari

لحظات وداع رزمندگان  دفاع مقدس

عکس از : آرشیو آژانس عکس ایران

بازگشت ناتمام

عکس از : Sajad Safari

شهرک آوارگان

عکس از : Sahar Felegari

جا مانده یک زندگی

عکس از : Mehdi Veral

دف بنوازند

عکس از : somayeh farzi