خاطرات مقدس

عکس از : Nazanin Tabatabaee

روز بارانی تهران

عکس از : Sajad Safari

خودسوزی زنان در دیشموک

عکس از : Sajad Safari

لحظات وداع رزمندگان  دفاع مقدس

عکس از : آرشیو آژانس عکس ایران

بازگشت ناتمام

عکس از : Sajad Safari

شهرک آوارگان

عکس از : Sahar Felegari