سه معلول در یک خانه

عکس از : Zohreh Safinoor

تنهایی  یک زن

عکس از : Atefeh Arani

حراجی

عکس از : Reza Moattarian

زندگی مهناز

عکس از : Atefeh Arani

حاشیه نشینی در بومهن

عکس از : Abolfazl Nesaei

عروسی سنتی ترکمن

عکس از : Atefeh Arani