printlogo
محله امامزاده صالح
محله امامزاده صالح
شناسه خبر : 60722 تاریخ : 1395/9/24 14:35

IIPA /کوچه های تنگ و تو در تو و پرسه های خیس مردمانی که سال ها از این گذرها،می گذرند. و در میان آسمانخراش های شمال تهران هنوز می توان خاطرات مردم تهران را در کوچه های شمیران جست وجو کرد. و بانگ دلنشین اذان موءذن زاده را از گلدسته های امامزاده صالح شنید. در یک عصر زمستانی با سیاحت در کوچه های شمیران می توان خاطرات زندگی آرام و شکوفا در یک شهر را مرور کرد./عکس: علی محمدی

لینک خبر : http://www.iipa.ir/News/60722.html