printlogo
باغ سنگی در سیر جان
باغ سنگی در سیر جان
شناسه خبر : 60841 تاریخ : 1395/12/4 15:19

IIPA /باغ سنگی در سیرجان  استان کرمان  یکی  از شاهد های  مبارزه با دیکتاتوری در سال 1340 است پس از اینکه درویش خان اسفندیارپور یکی  از کشاورزان این شهر بعد از دستور اصلاحات ارضی  در ایران زمین های کشاورزی ش  را از دست داد و تنها باغی که برایش بجا مانده بوذ  خشک شد.و وی از همه شاخه های این درختان سنگ آویزان کرد . و همچون  یک باغ  پر از محصول  میوه از سنگ ها مراقبت میکرد. پس از فوت درویش خان در سال 86  وی  در کنار باغ  سنگی خود دفن شد و این روزها  باغ سنگی  به یکی  از مکان های دیدنی  شهر سیرجان تبدیل شد.

لینک خبر : http://www.iipa.ir/News/60841.html