printlogo
گرمای اهواز
گرمای اهواز
شناسه خبر : 60971 تاریخ : 1396/4/17 14:28

IIPA /گرمای  بیش از حد اهواز  زندگی عادی مردم این شهر را دچار مشکل کرده است.

لینک خبر : http://www.iipa.ir/News/60971.html