printlogo
عکس های منتشرنشده از شادی مردم تهران پس از مساوی در مقابل استرالیا در هشتم آذر 76
عکس های منتشرنشده از شادی مردم تهران پس از مساوی در مقابل استرالیا  در هشتم آذر 76
شناسه خبر : 61097 تاریخ : 1396/9/8 14:01

IIPA /عکس های منتشر نشده آژنس عکس ایران (روزنامه ایران) از شادی مردم پس تساوی مقابل استرالیا و صعودایران به مسابقات جام جهانی فرانسه  در هشتم آذر 76 

لینک خبر : http://www.iipa.ir/News/61097.html