|
خبری / شناسه : 101998 / تاریخ انتشار : 1400/2/18 15:55
 •  زوج مکانیک

  زوج مکانیک

 •  زوج مکانیک

  زوج مکانیک

 •  زوج مکانیک

  زوج مکانیک

 •  زوج مکانیک

  زوج مکانیک

 •  زوج مکانیک

  زوج مکانیک

 •  زوج مکانیک

  زوج مکانیک

 •  زوج مکانیک

  زوج مکانیک

 •  زوج مکانیک

  زوج مکانیک

 •  زوج مکانیک

  زوج مکانیک

زوج مکانیک

IIPA / بهاره جوادی و امید آقایی زوج مکانیکی هستند که ۶ سالی است خودروها را تعمیر می‌کنند. بهاره عاشق تعمیر گیربکس است معتقد است زنان در حرفه مکانیکی می‌توانند موفق باشند. آرزوی آنها راه اندازی مکانیکی بزرگی است که جوانان آزاد شده از زندان و علاقمند به مکانیکی در آنجا مشغول کار شوند.

captcha