|
خبری / شناسه : 102001 / تاریخ انتشار : 1400/2/21 16:46
 •  روز نخست ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌ جمهوری

  روز نخست ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌ جمهوری

 •  روز نخست ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌ جمهوری

  روز نخست ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌ جمهوری

 •  روز نخست ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌ جمهوری

  روز نخست ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌ جمهوری

 •  روز نخست ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌ جمهوری

  روز نخست ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌ جمهوری

 •  روز نخست ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌ جمهوری

  روز نخست ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌ جمهوری

 •  روز نخست ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌ جمهوری

  روز نخست ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌ جمهوری

 •  روز نخست ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌ جمهوری

  روز نخست ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌ جمهوری

 •  روز نخست ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌ جمهوری

  روز نخست ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌ جمهوری

 •  روز نخست ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌ جمهوری

  روز نخست ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌ جمهوری

 •  روز نخست ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌ جمهوری

  روز نخست ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌ جمهوری

 •  روز نخست ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌ جمهوری

  روز نخست ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌ جمهوری

 •  روز نخست ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌ جمهوری

  روز نخست ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌ جمهوری

روز نخست ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌ جمهوری

IIPA /با صدور دستور برگزاری ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری توسط عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ازساعت ۸ صبح روز سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ روند ثبت‌نام از نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به مدت ۵ روز رسماً آغاز شد.

captcha