|
ورزشی / شناسه : 102005 / تاریخ انتشار : 1400/2/24 20:34
 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

IIPA /  در چارچوب هفته بیست و سوم رقابت‌های لیگ برتر، دو تیم استقلال و پرسپولیس در نود و پنجمین تقابل، جمعه ۲۴ اردیبهشت، در ورزشگاه آزادی بدون حضور تماشاگران به مصاف هم رفتند.و این بازی با برتری یک بر صفر پرسپولس تهران به پایان یافت عکس: نعیم احمدی

captcha