|
خبری / شناسه : 102008 / تاریخ انتشار : 1400/2/26 15:29
 •  تجمع آذربایجانی‌های مقیم ایران در دفاع از فلسطینیان

  تجمع آذربایجانی‌های مقیم ایران در دفاع از فلسطینیان

 •  تجمع آذربایجانی‌های مقیم ایران در دفاع از فلسطینیان

  تجمع آذربایجانی‌های مقیم ایران در دفاع از فلسطینیان

 •  تجمع آذربایجانی‌های مقیم ایران در دفاع از فلسطینیان

  تجمع آذربایجانی‌های مقیم ایران در دفاع از فلسطینیان

 •  تجمع آذربایجانی‌های مقیم ایران در دفاع از فلسطینیان

  تجمع آذربایجانی‌های مقیم ایران در دفاع از فلسطینیان

 •  تجمع آذربایجانی‌های مقیم ایران در دفاع از فلسطینیان

  تجمع آذربایجانی‌های مقیم ایران در دفاع از فلسطینیان

 •  تجمع آذربایجانی‌های مقیم ایران در دفاع از فلسطینیان

  تجمع آذربایجانی‌های مقیم ایران در دفاع از فلسطینیان

 •  تجمع آذربایجانی‌های مقیم ایران در دفاع از فلسطینیان

  تجمع آذربایجانی‌های مقیم ایران در دفاع از فلسطینیان

 •  تجمع آذربایجانی‌های مقیم ایران در دفاع از فلسطینیان

  تجمع آذربایجانی‌های مقیم ایران در دفاع از فلسطینیان

 •  تجمع آذربایجانی‌های مقیم ایران در دفاع از فلسطینیان

  تجمع آذربایجانی‌های مقیم ایران در دفاع از فلسطینیان

 •  تجمع آذربایجانی‌های مقیم ایران در دفاع از فلسطینیان

  تجمع آذربایجانی‌های مقیم ایران در دفاع از فلسطینیان

 •  تجمع آذربایجانی‌های مقیم ایران در دفاع از فلسطینیان

  تجمع آذربایجانی‌های مقیم ایران در دفاع از فلسطینیان

 •  تجمع آذربایجانی‌های مقیم ایران در دفاع از فلسطینیان

  تجمع آذربایجانی‌های مقیم ایران در دفاع از فلسطینیان

 •  تجمع آذربایجانی‌های مقیم ایران در دفاع از فلسطینیان

  تجمع آذربایجانی‌های مقیم ایران در دفاع از فلسطینیان

 •  تجمع آذربایجانی‌های مقیم ایران در دفاع از فلسطینیان

  تجمع آذربایجانی‌های مقیم ایران در دفاع از فلسطینیان

 •  تجمع آذربایجانی‌های مقیم ایران در دفاع از فلسطینیان

  تجمع آذربایجانی‌های مقیم ایران در دفاع از فلسطینیان

تجمع آذربایجانی‌های مقیم ایران در دفاع از فلسطینیان

IIPA /جمعی از آذربایجانی‌های مقیم ایران، یکشنبه ۲۶ اردیبهشت در دفاع از فلسطینیان و محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی به غزه، مقابل سفارت فلسطین در تهران تجمع کردند./عکس: علی محمدی 

captcha