|
ورزشی / شناسه : 112005 / تاریخ انتشار : 1400/3/18 16:08
 •  نمایش سگک

  نمایش سگک

 •  نمایش سگک

  نمایش سگک

 •  نمایش سگک

  نمایش سگک

 •  نمایش سگک

  نمایش سگک

 •  نمایش سگک

  نمایش سگک

 •  نمایش سگک

  نمایش سگک

 •  نمایش سگک

  نمایش سگک

 •  نمایش سگک

  نمایش سگک

 •  نمایش سگک

  نمایش سگک

 •  نمایش سگک

  نمایش سگک

 •  نمایش سگک

  نمایش سگک

 •  نمایش سگک

  نمایش سگک

 •  نمایش سگک

  نمایش سگک

 •  نمایش سگک

  نمایش سگک

 •  نمایش سگک

  نمایش سگک

نمایش سگک

IIPA /نمایش سگک به کارگردانی کهبد تاراج با بازی تینو صالحی،مرجان قمری،محمدرضا ایمانیان،سهیل ملکی،حسن تدینی،فهیمه معین،لبخند بدیعی،عرفان پورمحمدی و آبتین حاتمی در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به روی صحنه رفت.

captcha