|
خبری / شناسه : 112015 / تاریخ انتشار : 1400/3/28 12:33
 •  حضور عبدالناصر همتی در انتخابات 1400

  حضور عبدالناصر همتی در انتخابات 1400

 •  حضور عبدالناصر همتی در انتخابات 1400

  حضور عبدالناصر همتی در انتخابات 1400

 •  حضور عبدالناصر همتی در انتخابات 1400

  حضور عبدالناصر همتی در انتخابات 1400

 •  حضور عبدالناصر همتی در انتخابات 1400

  حضور عبدالناصر همتی در انتخابات 1400

 •  حضور عبدالناصر همتی در انتخابات 1400

  حضور عبدالناصر همتی در انتخابات 1400

 •  حضور عبدالناصر همتی در انتخابات 1400

  حضور عبدالناصر همتی در انتخابات 1400

 •  حضور عبدالناصر همتی در انتخابات 1400

  حضور عبدالناصر همتی در انتخابات 1400

 •  حضور عبدالناصر همتی در انتخابات 1400

  حضور عبدالناصر همتی در انتخابات 1400

 •  حضور عبدالناصر همتی در انتخابات 1400

  حضور عبدالناصر همتی در انتخابات 1400

 •  حضور عبدالناصر همتی در انتخابات 1400

  حضور عبدالناصر همتی در انتخابات 1400

 •  حضور عبدالناصر همتی در انتخابات 1400

  حضور عبدالناصر همتی در انتخابات 1400

حضور عبدالناصر همتی در انتخابات 1400

IIPA / عبدالناصر همتی، از نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، پیش از ظهر امروز در حسینیه ارشاد رای خود را به صندوق انداخت.

captcha