|
ورزشی / شناسه : 112019 / تاریخ انتشار : 1400/3/30 23:12
 •  دیدار سوپرجام فوتبال ایران

  دیدار سوپرجام فوتبال ایران

 •  دیدار سوپرجام فوتبال ایران

  دیدار سوپرجام فوتبال ایران

 •  دیدار سوپرجام فوتبال ایران

  دیدار سوپرجام فوتبال ایران

 •  دیدار سوپرجام فوتبال ایران

  دیدار سوپرجام فوتبال ایران

 •  دیدار سوپرجام فوتبال ایران

  دیدار سوپرجام فوتبال ایران

 •  دیدار سوپرجام فوتبال ایران

  دیدار سوپرجام فوتبال ایران

 •  دیدار سوپرجام فوتبال ایران

  دیدار سوپرجام فوتبال ایران

 •  دیدار سوپرجام فوتبال ایران

  دیدار سوپرجام فوتبال ایران

 •  دیدار سوپرجام فوتبال ایران

  دیدار سوپرجام فوتبال ایران

 •  دیدار سوپرجام فوتبال ایران

  دیدار سوپرجام فوتبال ایران

 •  دیدار سوپرجام فوتبال ایران

  دیدار سوپرجام فوتبال ایران

 •  دیدار سوپرجام فوتبال ایران

  دیدار سوپرجام فوتبال ایران

 •  دیدار سوپرجام فوتبال ایران

  دیدار سوپرجام فوتبال ایران

 •  دیدار سوپرجام فوتبال ایران

  دیدار سوپرجام فوتبال ایران

 •  دیدار سوپرجام فوتبال ایران

  دیدار سوپرجام فوتبال ایران

 •  دیدار سوپرجام فوتبال ایران

  دیدار سوپرجام فوتبال ایران

دیدار سوپرجام فوتبال ایران

IIPA /دیدار سوپرجام فوتبال، یکشنبه ۳۰ خردادماه بین تیم‌های پرسپولیس و تراکتور در استادیوم آزادی برگزار شد که در پایان تیم پرسپولیس با نتیجه یک بر صفر به برتری دست یافت و قهرمان سوپر لیگ در فصل ۱۳۹۸- ۱۳۹۹ فوتبال ایران شد. عکس: نعیم احمدی

captcha