|
خبری / شناسه : 112020 / تاریخ انتشار : 1400/3/31 17:18
 •  نشست خبری رییس جمهور منتخب

  نشست خبری رییس جمهور منتخب

 •  نشست خبری رییس جمهور منتخب

  نشست خبری رییس جمهور منتخب

 •  نشست خبری رییس جمهور منتخب

  نشست خبری رییس جمهور منتخب

 •  نشست خبری رییس جمهور منتخب

  نشست خبری رییس جمهور منتخب

 •  نشست خبری رییس جمهور منتخب

  نشست خبری رییس جمهور منتخب

 •  نشست خبری رییس جمهور منتخب

  نشست خبری رییس جمهور منتخب

 •  نشست خبری رییس جمهور منتخب

  نشست خبری رییس جمهور منتخب

 •  نشست خبری رییس جمهور منتخب

  نشست خبری رییس جمهور منتخب

 •  نشست خبری رییس جمهور منتخب

  نشست خبری رییس جمهور منتخب

 •  نشست خبری رییس جمهور منتخب

  نشست خبری رییس جمهور منتخب

 •  نشست خبری رییس جمهور منتخب

  نشست خبری رییس جمهور منتخب

 •  نشست خبری رییس جمهور منتخب

  نشست خبری رییس جمهور منتخب

 •  نشست خبری رییس جمهور منتخب

  نشست خبری رییس جمهور منتخب

 •  نشست خبری رییس جمهور منتخب

  نشست خبری رییس جمهور منتخب

 •  نشست خبری رییس جمهور منتخب

  نشست خبری رییس جمهور منتخب

 •  نشست خبری رییس جمهور منتخب

  نشست خبری رییس جمهور منتخب

 •  نشست خبری رییس جمهور منتخب

  نشست خبری رییس جمهور منتخب

 •  نشست خبری رییس جمهور منتخب

  نشست خبری رییس جمهور منتخب

 •  نشست خبری رییس جمهور منتخب

  نشست خبری رییس جمهور منتخب

 •  نشست خبری رییس جمهور منتخب

  نشست خبری رییس جمهور منتخب

 •  نشست خبری رییس جمهور منتخب

  نشست خبری رییس جمهور منتخب

 •  نشست خبری رییس جمهور منتخب

  نشست خبری رییس جمهور منتخب

 •  نشست خبری رییس جمهور منتخب

  نشست خبری رییس جمهور منتخب

 •  نشست خبری رییس جمهور منتخب

  نشست خبری رییس جمهور منتخب

 •  نشست خبری رییس جمهور منتخب

  نشست خبری رییس جمهور منتخب

 •  نشست خبری رییس جمهور منتخب

  نشست خبری رییس جمهور منتخب

 •  نشست خبری ابراهیم رئیسی

  نشست خبری ابراهیم رئیسی

 •  نشست خبری ابراهیم رئیسی

  نشست خبری ابراهیم رئیسی

 •  نشست خبری ابراهیم رئیسی

  نشست خبری ابراهیم رئیسی

 •  نشست خبری ابراهیم رئیسی

  نشست خبری ابراهیم رئیسی

 •  نشست خبری ابراهیم رئیسی

  نشست خبری ابراهیم رئیسی

 •  نشست خبری ابراهیم رئیسی

  نشست خبری ابراهیم رئیسی

 •  نشست خبری ابراهیم رئیسی

  نشست خبری ابراهیم رئیسی

نشست خبری رییس جمهور منتخب

IIPA /نخستین نشست خبری سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس‌جمهور منتخب، بعدازظهر دوشنبه (۳۱ خرداد) برگزار شد. رئیسی در انتخابات ۲۸ خرداد امسال با حدود ۱۸ میلیون رأی به عنوان رئیس دولت سیزدهم انتخاب شد./عکس:/علیرضا صوت اکبر،علی محمدی،سجاد صفری

captcha