|
ورزشی / شناسه : 112028 / تاریخ انتشار : 1400/4/12 17:02
 •  نمایش باغ وحش

  نمایش باغ وحش

 •  نمایش باغ وحش

  نمایش باغ وحش

 •  نمایش باغ وحش

  نمایش باغ وحش

 •  نمایش باغ وحش

  نمایش باغ وحش

 •  نمایش باغ وحش

  نمایش باغ وحش

 •  نمایش باغ وحش

  نمایش باغ وحش

 •  نمایش باغ وحش

  نمایش باغ وحش

 •  نمایش باغ وحش

  نمایش باغ وحش

 •  نمایش باغ وحش

  نمایش باغ وحش

 •  نمایش باغ وحش

  نمایش باغ وحش

 •  نمایش باغ وحش

  نمایش باغ وحش

 •  نمایش باغ وحش

  نمایش باغ وحش

نمایش باغ وحش

IIPA /نمایش باغ وحش به کارگردانی مهدی پاشایی با بازی مهدی زمین پرداز،بهار نوحیان و مهدی پاشایی در سالن قشقایی تئاتر شهر به روی صحنه رفت.

captcha