|
خبری / شناسه : 112062 / تاریخ انتشار : 1400/4/26 15:10
 •  تهران شهری برای همه نیست

  تهران شهری برای همه نیست

 •  تهران شهری برای همه نیست

  تهران شهری برای همه نیست

 •  تهران شهری برای همه نیست

  تهران شهری برای همه نیست

 •  تهران شهری برای همه نیست

  تهران شهری برای همه نیست

 •  تهران شهری برای همه نیست

  تهران شهری برای همه نیست

 •  تهران شهری برای همه نیست

  تهران شهری برای همه نیست

 •  تهران شهری برای همه نیست

  تهران شهری برای همه نیست

 •  تهران شهری برای همه نیست

  تهران شهری برای همه نیست

 •  تهران شهری برای همه نیست

  تهران شهری برای همه نیست

تهران، شهری برای همه نیست

IIPA / عدم مناسب سازی محیط های شهری، گروه بزرگی از جانبازان و معلولان را از حضور اجتماعی دور نگاه می دارد . از زمان تدوین اولین مجموعه ضوابط و مقررات شهر سازی و معماری برای معلولان و جانبازان در ایران حدود 20 سال می گذرد . آنچه در طول این مدت طولانی کاملا مشخص و غیر قابل انکار است ، ناکام بودن این دستورالعمل ها در مقام اجرا می باشد، شاید این ادعا وضعیت فعلی معابر و ساختمان ها و فضاهای عمومی است که تردد و استفاده معلولان از آنها را عملا غیر ممکن ساخته است . در اغلب شهر های جدید دسترسی معلولان به فضاهای شهری و ساختمان های عمومی نادیده گرفته شده و در سایر شهرها نیز این نگرش اصلا وجود ندارد و یا در حد رفع تکلیف به آن توجه می شود.

در این گزارش بخش کوچکی از مشکلات معلولان در ترددهای شهری در تهران مرور می شود. عکسهای علیرضا صوت اکبر / آژانس عکس ایران

captcha