|
ورزشی / شناسه : 112065 / تاریخ انتشار : 1400/5/8 19:21
 •  شکست تیم ملی والیبال ایران برابر ایتالیا در بازی های المپیک توکیو

  شکست تیم ملی والیبال ایران برابر ایتالیا در بازی های المپیک توکیو

 •  شکست تیم ملی والیبال ایران برابر ایتالیا در بازی های المپیک توکیو

  شکست تیم ملی والیبال ایران برابر ایتالیا در بازی های المپیک توکیو

 •  شکست تیم ملی والیبال ایران برابر ایتالیا در بازی های المپیک توکیو

  شکست تیم ملی والیبال ایران برابر ایتالیا در بازی های المپیک توکیو

 •  شکست تیم ملی والیبال ایران برابر ایتالیا در بازی های المپیک توکیو

  شکست تیم ملی والیبال ایران برابر ایتالیا در بازی های المپیک توکیو

 •  شکست تیم ملی والیبال ایران برابر ایتالیا در بازی های المپیک توکیو

  شکست تیم ملی والیبال ایران برابر ایتالیا در بازی های المپیک توکیو

 •  شکست تیم ملی والیبال ایران برابر ایتالیا در بازی های المپیک توکیو

  شکست تیم ملی والیبال ایران برابر ایتالیا در بازی های المپیک توکیو

 •  شکست تیم ملی والیبال ایران برابر ایتالیا در بازی های المپیک توکیو

  شکست تیم ملی والیبال ایران برابر ایتالیا در بازی های المپیک توکیو

 •  شکست تیم ملی والیبال ایران برابر ایتالیا در بازی های المپیک توکیو

  شکست تیم ملی والیبال ایران برابر ایتالیا در بازی های المپیک توکیو

 •  شکست تیم ملی والیبال ایران برابر ایتالیا در بازی های المپیک توکیو

  شکست تیم ملی والیبال ایران برابر ایتالیا در بازی های المپیک توکیو

 •  شکست تیم ملی والیبال ایران برابر ایتالیا در بازی های المپیک توکیو

  شکست تیم ملی والیبال ایران برابر ایتالیا در بازی های المپیک توکیو

 •  شکست تیم ملی والیبال ایران برابر ایتالیا در بازی های المپیک توکیو

  شکست تیم ملی والیبال ایران برابر ایتالیا در بازی های المپیک توکیو

 •  شکست تیم ملی والیبال ایران برابر ایتالیا در بازی های المپیک توکیو

  شکست تیم ملی والیبال ایران برابر ایتالیا در بازی های المپیک توکیو

شکست تیم ملی والیبال ایران برابر ایتالیا در بازی های المپیک توکیو

IIPA / تیم ملی والیبال ایران که در گروه A رقابت‌های المپیک ۲۰۲۰ توکیو قرار دارد در بازی چهارم خود از ساعت ۱۵:۱۰ به مصاف ایتالیا رفت و با حساب ۳ بر یک شکست خورد.

 

captcha