|
خبری / شناسه : 112076 / تاریخ انتشار : 1400/5/26 23:05
 •  عزاداری محرم در میدان فلسطین

  عزاداری محرم در میدان فلسطین

 •  عزاداری محرم در میدان فلسطین

  عزاداری محرم در میدان فلسطین

 •  عزاداری محرم در میدان فلسطین

  عزاداری محرم در میدان فلسطین

 •  عزاداری محرم در میدان فلسطین

  عزاداری محرم در میدان فلسطین

 •  عزاداری محرم در میدان فلسطین

  عزاداری محرم در میدان فلسطین

 •  عزاداری محرم در میدان فلسطین

  عزاداری محرم در میدان فلسطین

 •  عزاداری محرم در میدان فلسطین

  عزاداری محرم در میدان فلسطین

 •  عزاداری محرم در میدان فلسطین

  عزاداری محرم در میدان فلسطین

 •  عزاداری محرم در میدان فلسطین

  عزاداری محرم در میدان فلسطین

 •  عزاداری محرم در میدان فلسطین

  عزاداری محرم در میدان فلسطین

 •  عزاداری محرم در میدان فلسطین

  عزاداری محرم در میدان فلسطین

 •  عزاداری محرم در میدان فلسطین

  عزاداری محرم در میدان فلسطین

 •  عزاداری محرم در میدان فلسطین

  عزاداری محرم در میدان فلسطین

 •  عزاداری محرم در میدان فلسطین

  عزاداری محرم در میدان فلسطین

 •  عزاداری محرم در میدان فلسطین

  عزاداری محرم در میدان فلسطین

 •  عزاداری محرم در میدان فلسطین

  عزاداری محرم در میدان فلسطین

 •  عزاداری محرم در میدان فلسطین

  عزاداری محرم در میدان فلسطین

 •  عزاداری محرم در میدان فلسطین

  عزاداری محرم در میدان فلسطین

 •  عزاداری محرم در میدان فلسطین

  عزاداری محرم در میدان فلسطین

 •  عزاداری محرم در میدان فلسطین

  عزاداری محرم در میدان فلسطین

 •  عزاداری محرم در میدان فلسطین

  عزاداری محرم در میدان فلسطین

 •  عزاداری محرم در میدان فلسطین

  عزاداری محرم در میدان فلسطین

عزاداری محرم در میدان فلسطین

IIPA /آیین عزاداری حسینی در میدان فلسطین با حضور پر شور مردم و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد./عکس: علیرضا صوت اکبر

captcha