|
خبری / شناسه : 112079 / تاریخ انتشار : 1400/5/30 13:55
 •  آغاز بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم

  آغاز بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم

 •  آغاز بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم

  آغاز بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم

 •  آغاز بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم

  آغاز بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم

 •  آغاز بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم

  آغاز بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم

 •  آغاز بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم

  آغاز بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم

 •  آغاز بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم

  آغاز بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم

 •  آغاز بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم

  آغاز بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم

 •  آغاز بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم

  آغاز بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم

 •  آغاز بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم

  آغاز بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم

 •  آغاز بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم

  آغاز بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم

 •  آغاز بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم

  آغاز بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم

 •  آغاز بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم

  آغاز بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم

 •  آغاز بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم

  آغاز بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم

 •  آغاز بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم

  آغاز بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم

 •  آغاز بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم

  آغاز بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم

 •  آغاز بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم

  آغاز بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم

 •  آغاز بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم

  آغاز بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم

 •  آغاز بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم

  آغاز بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم

 •  آغاز بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم

  آغاز بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم

 •  آغاز بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم

  آغاز بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم

آغاز بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم

IIPA /جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم صبح امروز شنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۰ با حضور حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در صحن مجلس شورای اسلامی در حال برگزاری است. عکس: علیرضا صوت اکبر

captcha