|
خبری / شناسه : 112094 / تاریخ انتشار : 1400/6/30 14:39
 •  رزم نمایش معبر

  رزم نمایش معبر

 •  رزم نمایش معبر

  رزم نمایش معبر

 •  رزم نمایش معبر

  رزم نمایش معبر

 •  رزم نمایش معبر

  رزم نمایش معبر

 •  رزم نمایش معبر

  رزم نمایش معبر

 •  رزم نمایش معبر

  رزم نمایش معبر

 •  رزم نمایش معبر

  رزم نمایش معبر

 •  رزم نمایش معبر

  رزم نمایش معبر

 •  رزم نمایش معبر

  رزم نمایش معبر

 •  رزم نمایش معبر

  رزم نمایش معبر

 •  رزم نمایش معبر

  رزم نمایش معبر

 •  رزم نمایش معبر

  رزم نمایش معبر

 •  رزم نمایش معبر

  رزم نمایش معبر

 •  رزم نمایش معبر

  رزم نمایش معبر

 •  رزم نمایش معبر

  رزم نمایش معبر

 •  رزم نمایش معبر

  رزم نمایش معبر

 •  رزم نمایش معبر

  رزم نمایش معبر

 •  رزم نمایش معبر

  رزم نمایش معبر

 •  رزم نمایش معبر

  رزم نمایش معبر

 •  رزم نمایش معبر

  رزم نمایش معبر

 •  رزم نمایش معبر

  رزم نمایش معبر

 •  رزم نمایش معبر

  رزم نمایش معبر

رزم نمایش معبر

IIPA / رزم نمایش معبر به همت نیروی زمینی سپاه به مناسبت هفته دفاع مقدس به مدت ده شب در بوستان ولایت اجرا می شود.

captcha