|
خبری / شناسه : 112096 / تاریخ انتشار : 1400/7/3 12:58
 •  آغاز سال تحصیلی جدید در هنرستان موسیقی دختران

  آغاز سال تحصیلی جدید در هنرستان موسیقی دختران

 •  آغاز سال تحصیلی جدید در هنرستان موسیقی دختران

  آغاز سال تحصیلی جدید در هنرستان موسیقی دختران

 •  آغاز سال تحصیلی جدید در هنرستان موسیقی دختران

  آغاز سال تحصیلی جدید در هنرستان موسیقی دختران

 •  آغاز سال تحصیلی جدید در هنرستان موسیقی دختران

  آغاز سال تحصیلی جدید در هنرستان موسیقی دختران

 •  آغاز سال تحصیلی جدید در هنرستان موسیقی دختران

  آغاز سال تحصیلی جدید در هنرستان موسیقی دختران

 •  آغاز سال تحصیلی جدید در هنرستان موسیقی دختران

  آغاز سال تحصیلی جدید در هنرستان موسیقی دختران

 •  آغاز سال تحصیلی جدید در هنرستان موسیقی دختران

  آغاز سال تحصیلی جدید در هنرستان موسیقی دختران

 •  آغاز سال تحصیلی جدید در هنرستان موسیقی دختران

  آغاز سال تحصیلی جدید در هنرستان موسیقی دختران

 •  آغاز سال تحصیلی جدید در هنرستان موسیقی دختران

  آغاز سال تحصیلی جدید در هنرستان موسیقی دختران

 •  آغاز سال تحصیلی جدید در هنرستان موسیقی دختران

  آغاز سال تحصیلی جدید در هنرستان موسیقی دختران

 •  آغاز سال تحصیلی جدید در هنرستان موسیقی دختران

  آغاز سال تحصیلی جدید در هنرستان موسیقی دختران

آغاز سال تحصیلی جدید در هنرستان موسیقی دختران

iipa.ir/ آغاز سال تحصیلی هنرستان موسیقی دختران تهران صبح امروز دوشنبه سوم مهر ماه با حضور محمد مهدی اسماعیلی  وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

captcha