|
خبری / شناسه : 112099 / تاریخ انتشار : 1400/7/6 17:07
 •  رزم نمایش عملیات والفجر 8

  رزم نمایش عملیات والفجر 8

 •  رزم نمایش عملیات والفجر 8

  رزم نمایش عملیات والفجر 8

 •  رزم نمایش عملیات والفجر 8

  رزم نمایش عملیات والفجر 8

 •  رزم نمایش عملیات والفجر 8

  رزم نمایش عملیات والفجر 8

 •  رزم نمایش عملیات والفجر 8

  رزم نمایش عملیات والفجر 8

 •  رزم نمایش عملیات والفجر 8

  رزم نمایش عملیات والفجر 8

 •  رزم نمایش عملیات والفجر 8

  رزم نمایش عملیات والفجر 8

 •  رزم نمایش عملیات والفجر 8

  رزم نمایش عملیات والفجر 8

 •  رزم نمایش عملیات والفجر 8

  رزم نمایش عملیات والفجر 8

 •  رزم نمایش عملیات والفجر 8

  رزم نمایش عملیات والفجر 8

 •  رزم نمایش عملیات والفجر 8

  رزم نمایش عملیات والفجر 8

 •  رزم نمایش عملیات والفجر 8

  رزم نمایش عملیات والفجر 8

 •  رزم نمایش عملیات والفجر 8

  رزم نمایش عملیات والفجر 8

 •  رزم نمایش عملیات والفجر 8

  رزم نمایش عملیات والفجر 8

 •  رزم نمایش عملیات والفجر 8

  رزم نمایش عملیات والفجر 8

 •  رزم نمایش عملیات والفجر 8

  رزم نمایش عملیات والفجر 8

رزم نمایش عملیات والفجر 8

IIPA / رزم نمایش عملیات والفجر 8 به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس در محل دریاچه شهدای خلیج فارس برگزار شد.

captcha