|
ورزشی / شناسه : 112154 / تاریخ انتشار : 1400/7/20 17:53
 •  دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی

  دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی

 •  دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی

  دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی

 •  دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی

  دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی

 •  دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی

  دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی

 •  دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی

  دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی

 •  دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی

  دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی

 •  دیدار تیم‌های فوتبال ایران و کره جنوبی

  دیدار تیم‌های فوتبال ایران و کره جنوبی

 •  دیدار تیم‌های فوتبال ایران و کره جنوبی

  دیدار تیم‌های فوتبال ایران و کره جنوبی

 •  دیدار تیم‌های فوتبال ایران و کره جنوبی

  دیدار تیم‌های فوتبال ایران و کره جنوبی

 •  دیدار تیم‌های فوتبال ایران و کره جنوبی

  دیدار تیم‌های فوتبال ایران و کره جنوبی

 •  دیدار تیم‌های فوتبال ایران و کره جنوبی

  دیدار تیم‌های فوتبال ایران و کره جنوبی

 •  دیدار تیم‌های فوتبال ایران و کره جنوبی

  دیدار تیم‌های فوتبال ایران و کره جنوبی

 •  دیدار تیم‌های فوتبال ایران و کره جنوبی

  دیدار تیم‌های فوتبال ایران و کره جنوبی

 •  دیدار تیم‌های فوتبال ایران و کره جنوبی

  دیدار تیم‌های فوتبال ایران و کره جنوبی

دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی

IIPA /دیدار تیم‌های ملی ایران و کره جنوبی از سری رقابت‌های مرحله نهایی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ از ساعت ۱۷:۰۰ سه‌شنبه ۲۰ مهرماه در ورزشگاه آزادی برگزار شد. عکاس: نعیم احمدی

captcha