|
خبری / شناسه : 112162 / تاریخ انتشار : 1400/7/30 15:10
 •  اقامه نماز جمعه تهران پس از 20 ماه

  اقامه نماز جمعه تهران پس از 20 ماه

 •  اقامه نماز جمعه تهران پس از 20 ماه

  اقامه نماز جمعه تهران پس از 20 ماه

 •  اقامه نماز جمعه تهران پس از 20 ماه

  اقامه نماز جمعه تهران پس از 20 ماه

 •  اقامه نماز جمعه تهران پس از 20 ماه

  اقامه نماز جمعه تهران پس از 20 ماه

 •  اقامه نماز جمعه تهران پس از 20 ماه

  اقامه نماز جمعه تهران پس از 20 ماه

 •  اقامه نماز جمعه تهران پس از 20 ماه

  اقامه نماز جمعه تهران پس از 20 ماه

 •  اقامه نماز جمعه تهران پس از 20 ماه

  اقامه نماز جمعه تهران پس از 20 ماه

 •  اقامه نماز جمعه تهران پس از 20 ماه

  اقامه نماز جمعه تهران پس از 20 ماه

 •  اقامه نماز جمعه تهران پس از 20 ماه

  اقامه نماز جمعه تهران پس از 20 ماه

 •  اقامه نماز جمعه تهران پس از 20 ماه

  اقامه نماز جمعه تهران پس از 20 ماه

 •  اقامه نماز جمعه تهران پس از 20 ماه

  اقامه نماز جمعه تهران پس از 20 ماه

اقامه نماز جمعه تهران پس از 20 ماه

IIPA مراسم نمازجمعه تهران پس از گذشت حدود ۲۰ ماه وقفه به دلیل شیوع کرونا با رعایت پروتکل های بهداشتی به امامت حجه الاسلام حاج علی اکبری در دانشگاه تهران برگزار شد.

captcha