|
ورزشی / شناسه : 112166 / تاریخ انتشار : 1400/8/5 19:55
 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نساجی مازندران

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نساجی مازندران

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نساجی مازندران

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نساجی مازندران

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نساجی مازندران

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نساجی مازندران

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نساجی مازندران

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نساجی مازندران

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نساجی مازندران

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نساجی مازندران

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نساجی مازندران

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نساجی مازندران

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نساجی مازندران

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نساجی مازندران

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نساجی مازندران

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نساجی مازندران

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نساجی مازندران

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نساجی مازندران

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نساجی مازندران

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نساجی مازندران

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نساجی مازندران

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نساجی مازندران

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نساجی مازندران

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نساجی مازندران

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نساجی مازندران

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نساجی مازندران

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نساجی مازندران

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نساجی مازندران

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نساجی مازندران

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نساجی مازندران

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نساجی مازندران

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نساجی مازندران

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نساجی مازندران

IIPA /در چارچوب هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، دو تیم پرسپولیس و نساجی مازندران، چهارشنبه ۵ آبان در استادیوم آزادی به مصاف هم رفتند که در پایان تیم پرسپولیس با نتیجه دو بر یک به برتری دست یافت.

captcha