|
خبری / شناسه : 112189 / تاریخ انتشار : 1400/9/2 15:16
 •  دیدار مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با محمد اسلامی

  دیدار مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با محمد اسلامی

 •  دیدار مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با محمد اسلامی

  دیدار مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با محمد اسلامی

 •  دیدار مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با محمد اسلامی

  دیدار مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با محمد اسلامی

 •  دیدار مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با محمد اسلامی

  دیدار مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با محمد اسلامی

 •  دیدار مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با محمد اسلامی

  دیدار مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با محمد اسلامی

 •  دیدار مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با محمد اسلامی

  دیدار مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با محمد اسلامی

 •  دیدار مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با محمد اسلامی

  دیدار مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با محمد اسلامی

 •  دیدار مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با محمد اسلامی

  دیدار مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با محمد اسلامی

 •  دیدار مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با محمد اسلامی

  دیدار مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با محمد اسلامی

 •  دیدار مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با محمد اسلامی

  دیدار مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با محمد اسلامی

 •  دیدار مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با محمد اسلامی

  دیدار مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با محمد اسلامی

 •  دیدار مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با محمد اسلامی

  دیدار مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با محمد اسلامی

دیدار مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با محمد اسلامی

IIPAرافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پیش از ظهر امروز با  محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، دیدار و گفت‌وگو کرد.

captcha