|
خبری / شناسه : 112190 / تاریخ انتشار : 1400/9/2 18:04
 •  دیدار رافائل گروسی با امیر عبدالهیان

  دیدار رافائل گروسی با امیر عبدالهیان

 •  دیدار رافائل گروسی با امیر عبدالهیان

  دیدار رافائل گروسی با امیر عبدالهیان

 •  دیدار رافائل گروسی با امیر عبدالهیان

  دیدار رافائل گروسی با امیر عبدالهیان

 •  دیدار رافائل گروسی با امیر عبدالهیان

  دیدار رافائل گروسی با امیر عبدالهیان

 •  دیدار رافائل گروسی با امیر عبدالهیان

  دیدار رافائل گروسی با امیر عبدالهیان

 •  دیدار رافائل گروسی با امیر عبدالهیان

  دیدار رافائل گروسی با امیر عبدالهیان

 •  دیدار رافائل گروسی با امیر عبدالهیان

  دیدار رافائل گروسی با امیر عبدالهیان

 •  دیدار رافائل گروسی با امیر عبدالهیان

  دیدار رافائل گروسی با امیر عبدالهیان

 •  دیدار رافائل گروسی با امیر عبدالهیان

  دیدار رافائل گروسی با امیر عبدالهیان

 •  دیدار رافائل گروسی با امیر عبدالهیان

  دیدار رافائل گروسی با امیر عبدالهیان

 •  دیدار رافائل گروسی با امیر عبدالهیان

  دیدار رافائل گروسی با امیر عبدالهیان

 •  دیدار رافائل گروسی با امیر عبدالهیان

  دیدار رافائل گروسی با امیر عبدالهیان

 •  دیدار رافائل گروسی با امیر عبدالهیان

  دیدار رافائل گروسی با امیر عبدالهیان

 •  دیدار رافائل گروسی با امیر عبدالهیان

  دیدار رافائل گروسی با امیر عبدالهیان

 •  دیدار رافائل گروسی با امیر عبدالهیان

  دیدار رافائل گروسی با امیر عبدالهیان

دیدار رافائل گروسی با حسین امیرعبداللهیان

IIPA / مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی  با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در محل وزارت امور خارجه دیدار کرد.

captcha