|
ورزشی / شناسه : 112191 / تاریخ انتشار : 1400/9/2 19:02
 •  مراسم تجلیل از هادی عامل

  مراسم تجلیل از هادی عامل

 •  مراسم تجلیل از هادی عامل

  مراسم تجلیل از هادی عامل

 •  مراسم تجلیل از هادی عامل

  مراسم تجلیل از هادی عامل

 •  مراسم تجلیل از هادی عامل

  مراسم تجلیل از هادی عامل

 •  مراسم تجلیل از هادی عامل

  مراسم تجلیل از هادی عامل

 •  مراسم تجلیل از هادی عامل

  مراسم تجلیل از هادی عامل

 •  مراسم تجلیل از هادی عامل

  مراسم تجلیل از هادی عامل

مراسم تجلیل از هادی عامل

IIPA / مراسم تجلیل از هادی عامل گزارشگر کشتی با حضور علی فروغی، مدیر شبکه سه ، رضا صالحی امیری ، رئیس کمیته ملی المپیک و جمعی از پیشکسوتان رسانه و ورزش کشتی برگزار شد.

captcha