|
خبری / شناسه : 112202 / تاریخ انتشار : 1400/9/8 15:13
 •  توسعه آموزش در منطقه کم برخوردار دشتیاری سیستان و بلوچستان

  توسعه آموزش در منطقه کم برخوردار دشتیاری سیستان و بلوچستان

 •  توسعه آموزش در منطقه کم برخوردار دشتیاری سیستان و بلوچستان

  توسعه آموزش در منطقه کم برخوردار دشتیاری سیستان و بلوچستان

 •  توسعه آموزش در منطقه کم برخوردار دشتیاری سیستان و بلوچستان

  توسعه آموزش در منطقه کم برخوردار دشتیاری سیستان و بلوچستان

 •  توسعه آموزش در منطقه کم برخوردار دشتیاری سیستان و بلوچستان

  توسعه آموزش در منطقه کم برخوردار دشتیاری سیستان و بلوچستان

 •  توسعه آموزش در منطقه کم برخوردار دشتیاری سیستان و بلوچستان

  توسعه آموزش در منطقه کم برخوردار دشتیاری سیستان و بلوچستان

 •  توسعه آموزش در منطقه کم برخوردار دشتیاری سیستان و بلوچستان

  توسعه آموزش در منطقه کم برخوردار دشتیاری سیستان و بلوچستان

 •  توسعه آموزش در منطقه کم برخوردار دشتیاری سیستان و بلوچستان

  توسعه آموزش در منطقه کم برخوردار دشتیاری سیستان و بلوچستان

توسعه آموزش در منطقه کم برخوردار دشتیاری سیستان و بلوچستان

IIPA /تلاش خیران در قالب ساخت و تجهیز مدارس، برگزاری کلاس های کمک آموزشی و تهیه کتاب های مورد نیاز، سبب شده تا بسیاری از دانش آموزان دهستان پیرسهراب منطقه دشتیاری در استان سیستان بلوچستان با وجود مشکلات فراوان بتوانند به دانشگاه راه پیدا کنند./عکس ها با تلفن همراه گرفته شده است.

captcha