|
خبری / شناسه : 112206 / تاریخ انتشار : 1400/9/9 17:51
 •  خانه موزه شهید مدرس

  خانه موزه شهید مدرس

 •  خانه موزه شهید مدرس

  خانه موزه شهید مدرس

 •  خانه موزه شهید مدرس

  خانه موزه شهید مدرس

 •  خانه موزه شهید مدرس

  خانه موزه شهید مدرس

 •  خانه موزه شهید مدرس

  خانه موزه شهید مدرس

 •  خانه موزه شهید مدرس

  خانه موزه شهید مدرس

 •  خانه موزه شهید مدرس

  خانه موزه شهید مدرس

 •  خانه موزه شهید مدرس

  خانه موزه شهید مدرس

 •  خانه موزه شهید مدرس

  خانه موزه شهید مدرس

 •  خانه موزه شهید مدرس

  خانه موزه شهید مدرس

 •  خانه موزه شهید مدرس

  خانه موزه شهید مدرس

 •  خانه موزه شهید مدرس

  خانه موزه شهید مدرس

 •  خانه موزه شهید مدرس

  خانه موزه شهید مدرس

 •  خانه موزه شهید مدرس

  خانه موزه شهید مدرس

 •  خانه موزه شهید مدرس

  خانه موزه شهید مدرس

 •  خانه موزه شهید مدرس

  خانه موزه شهید مدرس

 •  خانه موزه شهید مدرس

  خانه موزه شهید مدرس

 •  خانه موزه شهید مدرس

  خانه موزه شهید مدرس

 •  خانه موزه شهید مدرس

  خانه موزه شهید مدرس

 •  خانه موزه شهید مدرس

  خانه موزه شهید مدرس

 •  خانه موزه شهید مدرس

  خانه موزه شهید مدرس

خانه موزه شهید مدرس

IIPA /قدمت بنای تاریخی خانه موزه شهید مدرس به دوره قاجار بازمی‌گردد. پس از شهادت آیت الله مدرس، این بنا به حال خود رها شد و پس از زمانی طولانی، در سال ۱۳۹۳ توسط حاج محمد انصاری خریداری و پس از مرمت به‌عنوان دارالقرآن و خانه موزه شهید مدرس احیا شد. هدف از این موسسه فعالیت‌های فرهنگی، پژوهشی و اجتماعی و نیز گردآوری مستندات موزهای مرتبط با شهید مدرس بود تا ضمن حفظ میراث فکری و ارزش‌های وی، زمینه‌ای جهت خدمت به پژوهشگران و علاقه‌مندان او فراهم شود. امروزه این مکان در زمره جاهای دیدنی استان تهران در پایتخت قرار دارد. /عکس: علی محمدی

captcha