|
مستند / شناسه : 112208 / تاریخ انتشار : 1400/9/13 15:15
 •  نیروگاه گلستان

  نیروگاه گلستان

 •  نیروگاه گلستان

  نیروگاه گلستان

 •  نیروگاه گلستان

  نیروگاه گلستان

 •  نیروگاه گلستان

  نیروگاه گلستان

 •  نیروگاه گلستان

  نیروگاه گلستان

 •  نیروگاه گلستان

  نیروگاه گلستان

 •  نیروگاه گلستان

  نیروگاه گلستان

 •  نیروگاه گلستان

  نیروگاه گلستان

 •  نیروگاه گلستان

  نیروگاه گلستان

 •  نیروگاه گلستان

  نیروگاه گلستان

 •  نیروگاه گلستان

  نیروگاه گلستان

 •  نیروگاه گلستان

  نیروگاه گلستان

 •  نیروگاه گلستان

  نیروگاه گلستان

 •  نیروگاه گلستان

  نیروگاه گلستان

 •  نیروگاه گلستان

  نیروگاه گلستان

 •  نیروگاه گلستان

  نیروگاه گلستان

 •  نیروگاه گلستان

  نیروگاه گلستان

 •  نیروگاه گلستان

  نیروگاه گلستان

 •  نیروگاه گلستان

  نیروگاه گلستان

 •  نیروگاه گلستان

  نیروگاه گلستان

 •  نیروگاه گلستان

  نیروگاه گلستان

 •  نیروگاه گلستان

  نیروگاه گلستان

 •  نیروگاه گلستان

  نیروگاه گلستان

 •  نیروگاه گلستان

  نیروگاه گلستان

نیروگاه گلستان

IIPA /نیروگاه گلستان در سال ۱۳۸۹ با رویکرد تولید و تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز این استان و بالا بردن ضریب اطمینان و پایداری شبکه برق کشور به بهره برداری رسید. کلیه مراحل ساخت، نصب، راه اندازی و بهره برداری از نیروگاه به دست مهندسین و جوانان ایرانی انجام گرفته و در زمینه نیروگاه سازی و بهره برداری و تعمیرات آن به خوکفایی رسیده است. این نیروگاه نقش موثری در تامین توان مورد نیاز شبکه برق کشور داشته و جزو نیروگاه های موثر در کنترل فرکانس برق کشور می باشد. عکس: محمد عطایی

captcha