|
خبری / شناسه : 112217 / تاریخ انتشار : 1400/9/22 14:43
 •  زیارتگاه سخی در کابل

  زیارتگاه سخی در کابل

 •  زیارتگاه سخی در کابل

  زیارتگاه سخی در کابل

 •  زیارتگاه سخی در کابل

  زیارتگاه سخی در کابل

 •  زیارتگاه سخی در کابل

  زیارتگاه سخی در کابل

 •  زیارتگاه سخی در کابل

  زیارتگاه سخی در کابل

 •  زیارتگاه سخی در کابل

  زیارتگاه سخی در کابل

 •  زیارتگاه سخی در کابل

  زیارتگاه سخی در کابل

 •  زیارتگاه سخی در کابل

  زیارتگاه سخی در کابل

 •  زیارتگاه سخی در کابل

  زیارتگاه سخی در کابل

 •  زیارتگاه سخی در کابل

  زیارتگاه سخی در کابل

 •  زیارتگاه سخی در کابل

  زیارتگاه سخی در کابل

 •  زیارتگاه سخی در کابل

  زیارتگاه سخی در کابل

 •  زیارتگاه سخی در کابل

  زیارتگاه سخی در کابل

 •  زیارتگاه سخی در کابل

  زیارتگاه سخی در کابل

 •  زیارتگاه سخی در کابل

  زیارتگاه سخی در کابل

زیارتگاه سخی در کابل

IIPA / "سخی "مکانی است مذهبی که به قدمگاه حضرت علی (ع) معروف  است .این مکان مذهبی متعلق به شیعیان افغانستان بوده  و در نزدیکی پایتخت افغانستان،کابل واقع شده است. .این زیارتگاه  پیش از این بارها توسط داعش مورد حمله تروریستی قرار گرفته است ./عکس:علی رضا صوت اکبر

captcha