|
ورزشی / شناسه : 112223 / تاریخ انتشار : 1400/9/23 18:32
 •  دیدار تیم های فوتبال استقلال و سپاهان

  دیدار تیم های فوتبال استقلال و سپاهان

 •  دیدار تیم های فوتبال استقلال و سپاهان

  دیدار تیم های فوتبال استقلال و سپاهان

 •  دیدار تیم های فوتبال استقلال و سپاهان

  دیدار تیم های فوتبال استقلال و سپاهان

 •  دیدار تیم های فوتبال استقلال و سپاهان

  دیدار تیم های فوتبال استقلال و سپاهان

 •  دیدار تیم های فوتبال استقلال و سپاهان

  دیدار تیم های فوتبال استقلال و سپاهان

 •  دیدار تیم های فوتبال استقلال و سپاهان

  دیدار تیم های فوتبال استقلال و سپاهان

 •  دیدار تیم های فوتبال استقلال و سپاهان

  دیدار تیم های فوتبال استقلال و سپاهان

 •  دیدار تیم های فوتبال استقلال و سپاهان

  دیدار تیم های فوتبال استقلال و سپاهان

 •  دیدار تیم های فوتبال استقلال و سپاهان

  دیدار تیم های فوتبال استقلال و سپاهان

 •  دیدار تیم های فوتبال استقلال و سپاهان

  دیدار تیم های فوتبال استقلال و سپاهان

 •  دیدار تیم های فوتبال استقلال و سپاهان

  دیدار تیم های فوتبال استقلال و سپاهان

 •  دیدار تیم های فوتبال استقلال و سپاهان

  دیدار تیم های فوتبال استقلال و سپاهان

 •  دیدار تیم های فوتبال استقلال و سپاهان

  دیدار تیم های فوتبال استقلال و سپاهان

 •  دیدار تیم های فوتبال استقلال و سپاهان

  دیدار تیم های فوتبال استقلال و سپاهان

 •  دیدار تیم های فوتبال استقلال و سپاهان

  دیدار تیم های فوتبال استقلال و سپاهان

 •  دیدار تیم های فوتبال استقلال و سپاهان

  دیدار تیم های فوتبال استقلال و سپاهان

 •  دیدار تیم های فوتبال استقلال و سپاهان

  دیدار تیم های فوتبال استقلال و سپاهان

 •  دیدار تیم های فوتبال استقلال و سپاهان

  دیدار تیم های فوتبال استقلال و سپاهان

دیدار تیم های فوتبال استقلال و سپاهان

IIPA / دیدار تیم های فوتبال استقلال و سپاهان با تک گل جعفر سلمانی به سود استقلال در ورزشگاه آزادی به پایان رسید. استقلال با این برد به صدر جدول رسید.

captcha