|
مستند / شناسه : 112229 / تاریخ انتشار : 1400/9/28 16:18
 •  محله سیدالشهدا کابل

  محله سیدالشهدا کابل

 •  محله سیدالشهدا کابل

  محله سیدالشهدا کابل

 •  محله سیدالشهدا کابل

  محله سیدالشهدا کابل

 •  محله سیدالشهدا کابل

  محله سیدالشهدا کابل

 •  محله سیدالشهدا کابل

  محله سیدالشهدا کابل

 •  محله سیدالشهدا کابل

  محله سیدالشهدا کابل

 •  محله سیدالشهدا کابل

  محله سیدالشهدا کابل

 •  محله سیدالشهدا کابل

  محله سیدالشهدا کابل

 •  محله سیدالشهدا کابل

  محله سیدالشهدا کابل

 •  محله سیدالشهدا کابل

  محله سیدالشهدا کابل

 •  محله سیدالشهدا کابل

  محله سیدالشهدا کابل

 •  محله سیدالشهدا کابل

  محله سیدالشهدا کابل

 •  محله سیدالشهدا کابل

  محله سیدالشهدا کابل

 •  محله سیدالشهدا کابل

  محله سیدالشهدا کابل

 •  محله سیدالشهدا کابل

  محله سیدالشهدا کابل

 •  محله سیدالشهدا کابل

  محله سیدالشهدا کابل

 •  محله سیدالشهدا کابل

  محله سیدالشهدا کابل

 •  محله سیدالشهدا کابل

  محله سیدالشهدا کابل

 •  محله سیدالشهدا کابل

  محله سیدالشهدا کابل

محله سیدالشهدا کابل

IIPA /محله سیدالشهدا منطقه‌ای شیعه‌نشین در غرب کابل است. ١٨ اردیبهشت ماه امسال حادثه‌ای تروریستی نام این منطقه را سر زبان‌ها انداخت. سه انفجار در نزدیکی مدرسه سیدالشهدا که باعث کشته شدن بیش از ٩٠ دختر و زخمی شدن بیش از٢۵٠ دانش‌آموز این مدرسه شد. دانش‌آموزان و ساکنان این منطقه هنوز از شوک حادثه خارج نشده‌اند، روی دیوار مدرسه می‌توان جای ترکش‌های انفجار را دید. ساکنان با ترسی که تکرار این حوادث دارند به زندگی عادی برگشته‌اند. 

 

captcha