|
مستند / شناسه : 112234 / تاریخ انتشار : 1400/9/29 17:09
 •  خرید شب یلدا در دهه هفتاد

  خرید شب یلدا در دهه هفتاد

 •  خرید شب یلدا در دهه هفتاد

  خرید شب یلدا در دهه هفتاد

 •  خرید شب یلدا در دهه هفتاد

  خرید شب یلدا در دهه هفتاد

 •  خرید شب یلدا در دهه هفتاد

  خرید شب یلدا در دهه هفتاد

 •  خرید شب یلدا در دهه هفتاد

  خرید شب یلدا در دهه هفتاد

 •  خرید شب یلدا در دهه هفتاد

  خرید شب یلدا در دهه هفتاد

 •  خرید شب یلدا در دهه هفتاد

  خرید شب یلدا در دهه هفتاد

 •  خرید شب یلدا در دهه هفتاد

  خرید شب یلدا در دهه هفتاد

 •  خرید شب یلدا در دهه هفتاد

  خرید شب یلدا در دهه هفتاد

 •  خرید شب یلدا در دهه هفتاد

  خرید شب یلدا در دهه هفتاد

 •  خرید شب یلدا در دهه هفتاد

  خرید شب یلدا در دهه هفتاد

 •  خرید شب یلدا در دهه هفتاد

  خرید شب یلدا در دهه هفتاد

خرید شب یلدا در دهه هفتاد

IIPA / هر ساله در آخرین روزهای دی ماه، مردم تهران با خرید آجیل، هندوانه و انار به استقبال شب یلدا می روند. عکسها از آرشیو آژانس عکس ایران

captcha