|
خبری / شناسه : 112267 / تاریخ انتشار : 1400/10/14 23:03
 •  همایش یاران سلیمانی و بزرگداشت شهدای مدافع حرم

  همایش یاران سلیمانی و بزرگداشت شهدای مدافع حرم

 •  همایش یاران سلیمانی و بزرگداشت شهدای مدافع حرم

  همایش یاران سلیمانی و بزرگداشت شهدای مدافع حرم

 •  همایش یاران سلیمانی و بزرگداشت شهدای مدافع حرم

  همایش یاران سلیمانی و بزرگداشت شهدای مدافع حرم

 •  همایش یاران سلیمانی و بزرگداشت شهدای مدافع حرم

  همایش یاران سلیمانی و بزرگداشت شهدای مدافع حرم

 •  همایش یاران سلیمانی و بزرگداشت شهدای مدافع حرم

  همایش یاران سلیمانی و بزرگداشت شهدای مدافع حرم

 •  همایش یاران سلیمانی و بزرگداشت شهدای مدافع حرم

  همایش یاران سلیمانی و بزرگداشت شهدای مدافع حرم

 •  همایش یاران سلیمانی و بزرگداشت شهدای مدافع حرم

  همایش یاران سلیمانی و بزرگداشت شهدای مدافع حرم

 •  همایش یاران سلیمانی و بزرگداشت شهدای مدافع حرم

  همایش یاران سلیمانی و بزرگداشت شهدای مدافع حرم

 •  همایش یاران سلیمانی و بزرگداشت شهدای مدافع حرم

  همایش یاران سلیمانی و بزرگداشت شهدای مدافع حرم

 •  همایش یاران سلیمانی و بزرگداشت شهدای مدافع حرم

  همایش یاران سلیمانی و بزرگداشت شهدای مدافع حرم

 •  همایش یاران سلیمانی و بزرگداشت شهدای مدافع حرم

  همایش یاران سلیمانی و بزرگداشت شهدای مدافع حرم

 •  همایش یاران سلیمانی و بزرگداشت شهدای مدافع حرم

  همایش یاران سلیمانی و بزرگداشت شهدای مدافع حرم

 •  همایش یاران سلیمانی و بزرگداشت شهدای مدافع حرم

  همایش یاران سلیمانی و بزرگداشت شهدای مدافع حرم

 •  همایش یاران سلیمانی و بزرگداشت شهدای مدافع حرم

  همایش یاران سلیمانی و بزرگداشت شهدای مدافع حرم

 •  همایش یاران سلیمانی و بزرگداشت شهدای مدافع حرم

  همایش یاران سلیمانی و بزرگداشت شهدای مدافع حرم

 •  همایش یاران سلیمانی و بزرگداشت شهدای مدافع حرم

  همایش یاران سلیمانی و بزرگداشت شهدای مدافع حرم

 •  همایش یاران سلیمانی و بزرگداشت شهدای مدافع حرم

  همایش یاران سلیمانی و بزرگداشت شهدای مدافع حرم

 •  همایش یاران سلیمانی و بزرگداشت شهدای مدافع حرم

  همایش یاران سلیمانی و بزرگداشت شهدای مدافع حرم

 •  همایش یاران سلیمانی و بزرگداشت شهدای مدافع حرم

  همایش یاران سلیمانی و بزرگداشت شهدای مدافع حرم

 •  همایش یاران سلیمانی و بزرگداشت شهدای مدافع حرم

  همایش یاران سلیمانی و بزرگداشت شهدای مدافع حرم

 •  همایش یاران سلیمانی و بزرگداشت شهدای مدافع حرم

  همایش یاران سلیمانی و بزرگداشت شهدای مدافع حرم

همایش یاران سلیمانی و بزرگداشت شهدای مدافع حرم

IIPA /همایش بزرگ یاران سلیمانی و بزرگداشت شهدای مدافع حرم تهران شامگاه سه شنبه شببا حضور سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و علیرضا زاکانی شهردار تهران و مهدی چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران در محل برج میلاد تهران برگزار شد. عکس: نعیم احمدی

captcha