|
خبری / شناسه : 112268 / تاریخ انتشار : 1400/10/15 16:09
 •  سوگواره فاطمی هنرمندان کشور

  سوگواره فاطمی هنرمندان کشور

 •  سوگواره فاطمی هنرمندان کشور

  سوگواره فاطمی هنرمندان کشور

 •  سوگواره فاطمی هنرمندان کشور

  سوگواره فاطمی هنرمندان کشور

 •  سوگواره فاطمی هنرمندان کشور

  سوگواره فاطمی هنرمندان کشور

 •  سوگواره فاطمی هنرمندان کشور

  سوگواره فاطمی هنرمندان کشور

 •  سوگواره فاطمی هنرمندان کشور

  سوگواره فاطمی هنرمندان کشور

 •  سوگواره فاطمی هنرمندان کشور

  سوگواره فاطمی هنرمندان کشور

 •  سوگواره فاطمی هنرمندان کشور

  سوگواره فاطمی هنرمندان کشور

 •  سوگواره فاطمی هنرمندان کشور

  سوگواره فاطمی هنرمندان کشور

 •  سوگواره فاطمی هنرمندان کشور

  سوگواره فاطمی هنرمندان کشور

 •  سوگواره فاطمی هنرمندان کشور

  سوگواره فاطمی هنرمندان کشور

 •  سوگواره فاطمی هنرمندان کشور

  سوگواره فاطمی هنرمندان کشور

 •  سوگواره فاطمی هنرمندان کشور

  سوگواره فاطمی هنرمندان کشور

 •  سوگواره فاطمی هنرمندان کشور

  سوگواره فاطمی هنرمندان کشور

 •  سوگواره فاطمی هنرمندان کشور

  سوگواره فاطمی هنرمندان کشور

سوگواره فاطمی هنرمندان کشور

IIPA /رونمایی از تازه ترین اثر نقاشی استاد حسن روح الامین با عنوان "خادم الشهدا "در سوگواره فاطمی هنرمندان کشور با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، پیشکسوتان و هنرمندان عرصه فرهنگ و هنردر محل این وزارتخانه برگزارگردید.

captcha