|
مستند / شناسه : 112385 / تاریخ انتشار : 1401/1/21 15:25
 •  عکسهای کمتر دیده شده از سپهبد شهید علی صیاد شیرازی

  عکسهای کمتر دیده شده از سپهبد شهید علی صیاد شیرازی

 •  عکسهای کمتر دیده شده از سپهبد شهید علی صیاد شیرازی

  عکسهای کمتر دیده شده از سپهبد شهید علی صیاد شیرازی

 •  عکسهای کمتر دیده شده از سپهبد شهید علی صیاد شیرازی

  عکسهای کمتر دیده شده از سپهبد شهید علی صیاد شیرازی

 •  عکسهای کمتر دیده شده از سپهبد شهید علی صیاد شیرازی

  عکسهای کمتر دیده شده از سپهبد شهید علی صیاد شیرازی

 •  عکسهای کمتر دیده شده از سپهبد شهید علی صیاد شیرازی

  عکسهای کمتر دیده شده از سپهبد شهید علی صیاد شیرازی

 •  عکسهای کمتر دیده شده از سپهبد شهید علی صیاد شیرازی

  عکسهای کمتر دیده شده از سپهبد شهید علی صیاد شیرازی

 •  عکسهای کمتر دیده شده از سپهبد شهید علی صیاد شیرازی

  عکسهای کمتر دیده شده از سپهبد شهید علی صیاد شیرازی

 •  عکسهای کمتر دیده شده از سپهبد شهید علی صیاد شیرازی

  عکسهای کمتر دیده شده از سپهبد شهید علی صیاد شیرازی

 •  عکسهای کمتر دیده شده از سپهبد شهید علی صیاد شیرازی

  عکسهای کمتر دیده شده از سپهبد شهید علی صیاد شیرازی

 •  عکسهای کمتر دیده شده از سپهبد شهید علی صیاد شیرازی

  عکسهای کمتر دیده شده از سپهبد شهید علی صیاد شیرازی

 •  عکسهای کمتر دیده شده از سپهبد شهید علی صیاد شیرازی

  عکسهای کمتر دیده شده از سپهبد شهید علی صیاد شیرازی

 •  عکسهای کمتر دیده شده از سپهبد شهید علی صیاد شیرازی

  عکسهای کمتر دیده شده از سپهبد شهید علی صیاد شیرازی

 •  عکسهای کمتر دیده شده از سپهبد شهید علی صیاد شیرازی

  عکسهای کمتر دیده شده از سپهبد شهید علی صیاد شیرازی

 •  عکسهای کمتر دیده شده از سپهبد شهید علی صیاد شیرازی

  عکسهای کمتر دیده شده از سپهبد شهید علی صیاد شیرازی

 •  عکسهای کمتر دیده شده از سپهبد شهید علی صیاد شیرازی

  عکسهای کمتر دیده شده از سپهبد شهید علی صیاد شیرازی

 •  عکسهای کمتر دیده شده از سپهبد شهید علی صیاد شیرازی

  عکسهای کمتر دیده شده از سپهبد شهید علی صیاد شیرازی

 •  عکسهای کمتر دیده شده از سپهبد شهید علی صیاد شیرازی

  عکسهای کمتر دیده شده از سپهبد شهید علی صیاد شیرازی

 •  عکسهای کمتر دیده شده از سپهبد شهید علی صیاد شیرازی

  عکسهای کمتر دیده شده از سپهبد شهید علی صیاد شیرازی

 •  عکسهای کمتر دیده شده از سپهبد شهید علی صیاد شیرازی

  عکسهای کمتر دیده شده از سپهبد شهید علی صیاد شیرازی

 •  عکسهای کمتر دیده شده از سپهبد شهید علی صیاد شیرازی

  عکسهای کمتر دیده شده از سپهبد شهید علی صیاد شیرازی

 •  عکسهای کمتر دیده شده از سپهبد شهید علی صیاد شیرازی

  عکسهای کمتر دیده شده از سپهبد شهید علی صیاد شیرازی

عکسهای کمتر دیده شده از سپهبد شهید علی صیاد شیرازی

IIPA /سردار سپهبد شهید علی صیاد شیرازی، دلاورمردی که سال ها در میادین جنگ، رشادت هایش به اثبات رسیده بود، در صبحگاه بیست و یکم فروردین ماه سال 78 به وسیله یکی از عوامل سازمان منافقین در مقابل خانه اش به شهادت رسید. در این گزارش عکسهای کمتر دیده شده ای از این شهید والامقام را مشاهد می کنید. عکس: آرشیو آژانس عکس ایران

captcha