|
خبری / شناسه : 112400 / تاریخ انتشار : 1401/2/6 23:11
 •  افطاری ساده در مسجد حضرت صاحب الزمان تهران

  افطاری ساده در مسجد حضرت صاحب الزمان تهران

 •  افطاری ساده در مسجد حضرت صاحب الزمان تهران

  افطاری ساده در مسجد حضرت صاحب الزمان تهران

 •  افطاری ساده در مسجد حضرت صاحب الزمان تهران

  افطاری ساده در مسجد حضرت صاحب الزمان تهران

 •  افطاری ساده در مسجد حضرت صاحب الزمان تهران

  افطاری ساده در مسجد حضرت صاحب الزمان تهران

 •  افطاری ساده در مسجد حضرت صاحب الزمان تهران

  افطاری ساده در مسجد حضرت صاحب الزمان تهران

 •  افطاری ساده در مسجد حضرت صاحب الزمان تهران

  افطاری ساده در مسجد حضرت صاحب الزمان تهران

 •  افطاری ساده در مسجد حضرت صاحب الزمان تهران

  افطاری ساده در مسجد حضرت صاحب الزمان تهران

 •  افطاری ساده در مسجد حضرت صاحب الزمان تهران

  افطاری ساده در مسجد حضرت صاحب الزمان تهران

 •  افطاری ساده در مسجد حضرت صاحب الزمان تهران

  افطاری ساده در مسجد حضرت صاحب الزمان تهران

 •  افطاری ساده در مسجد حضرت صاحب الزمان تهران

  افطاری ساده در مسجد حضرت صاحب الزمان تهران

 •  افطاری ساده در مسجد حضرت صاحب الزمان تهران

  افطاری ساده در مسجد حضرت صاحب الزمان تهران

 •  افطاری ساده در مسجد حضرت صاحب الزمان تهران

  افطاری ساده در مسجد حضرت صاحب الزمان تهران

 •  افطاری ساده در مسجد حضرت صاحب الزمان تهران

  افطاری ساده در مسجد حضرت صاحب الزمان تهران

افطاری ساده در مسجد حضرت صاحب الزمان تهران

IIPA / در ماه مبارک رمضان بعد از نماز مغرب و عشا،در برخی مساجد تهران  افطاری ساده توزیع می گردد. در مسجد حضرت صاحب الزمان تهران این افطاری به همت پایگاه بسیج شهید بهرامی تهیه و توزیع می شود.

captcha