|
خبری / شناسه : 112420 / تاریخ انتشار : 1401/2/20 20:52
 •  آیین افتتاحیه سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

  آیین افتتاحیه سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

 •  آیین افتتاحیه سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

  آیین افتتاحیه سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

 •  آیین افتتاحیه سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

  آیین افتتاحیه سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

 •  آیین افتتاحیه سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

  آیین افتتاحیه سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

 •  آیین افتتاحیه سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

  آیین افتتاحیه سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

 •  آیین افتتاحیه سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

  آیین افتتاحیه سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

 •  آیین افتتاحیه سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

  آیین افتتاحیه سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

 •  آیین افتتاحیه سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

  آیین افتتاحیه سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

 •  آیین افتتاحیه سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

  آیین افتتاحیه سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

 •  آیین افتتاحیه سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

  آیین افتتاحیه سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

 •  آیین افتتاحیه سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

  آیین افتتاحیه سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

 •  آیین افتتاحیه سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

  آیین افتتاحیه سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

 •  آیین افتتاحیه سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

  آیین افتتاحیه سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

 •  آیین افتتاحیه سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

  آیین افتتاحیه سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

 •  آیین افتتاحیه سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

  آیین افتتاحیه سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

 •  آیین افتتاحیه سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

  آیین افتتاحیه سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

آیین افتتاحیه سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

IIPA / سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عصر امروز با سخنرانی دکتر مهدی اسماعیلی،وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در محل مصلی تهران افتتاح شد.

captcha