|
ورزشی / شناسه : 112441 / تاریخ انتشار : 1401/2/29 23:55
 •  دیدار تیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

  دیدار تیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

 •  دیدار تیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

  دیدار تیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

 •  دیدار تیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

  دیدار تیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

 •  دیدار تیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

  دیدار تیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

 •  دیدار تیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

  دیدار تیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

 •  دیدار تیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

  دیدار تیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

 •  دیدار تیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

  دیدار تیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

 •  دیدار تیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

  دیدار تیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

 •  دیدار تیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

  دیدار تیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

 •  دیدار تیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

  دیدار تیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

 •  دیدار تیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

  دیدار تیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

 •  دیدار تیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

  دیدار تیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

 •  دیدار تیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

  دیدار تیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

 •  دیدار تیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

  دیدار تیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

 •  دیدار تیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

  دیدار تیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

 •  دیدار تیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

  دیدار تیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

 •  دیدار تیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

  دیدار تیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

 •  دیدار تیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

  دیدار تیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

 •  دیدار تیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

  دیدار تیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

دیدار تیم های استقلال تهران و آلومینیوم اراک

IIPA / در هفته بیست و هشتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، دو تیم استقلال و آلومینیوم اراک،پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ به مصاف هم رفتند که این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید. عکس نعیم احمدی

captcha