|
خبری / شناسه : 112447 / تاریخ انتشار : 1401/3/1 14:11
 •  سومین همایش های بین المللی گام دوم انقلاب اسلامی

  سومین همایش های بین المللی گام دوم انقلاب اسلامی

 •  سومین همایش های بین المللی گام دوم انقلاب اسلامی

  سومین همایش های بین المللی گام دوم انقلاب اسلامی

 •  سومین همایش های بین المللی گام دوم انقلاب اسلامی

  سومین همایش های بین المللی گام دوم انقلاب اسلامی

 •  سومین همایش های بین المللی گام دوم انقلاب اسلامی

  سومین همایش های بین المللی گام دوم انقلاب اسلامی

 •  سومین همایش های بین المللی گام دوم انقلاب اسلامی

  سومین همایش های بین المللی گام دوم انقلاب اسلامی

 •  سومین همایش های بین المللی گام دوم انقلاب اسلامی

  سومین همایش های بین المللی گام دوم انقلاب اسلامی

 •  سومین همایش های بین المللی گام دوم انقلاب اسلامی

  سومین همایش های بین المللی گام دوم انقلاب اسلامی

 •  سومین همایش های بین المللی گام دوم انقلاب اسلامی

  سومین همایش های بین المللی گام دوم انقلاب اسلامی

 •  سومین همایش های بین المللی گام دوم انقلاب اسلامی

  سومین همایش های بین المللی گام دوم انقلاب اسلامی

 •  سومین همایش های بین المللی گام دوم انقلاب اسلامی

  سومین همایش های بین المللی گام دوم انقلاب اسلامی

 •  سومین همایش های بین المللی گام دوم انقلاب اسلامی

  سومین همایش های بین المللی گام دوم انقلاب اسلامی

 •  سومین همایش های بین المللی گام دوم انقلاب اسلامی

  سومین همایش های بین المللی گام دوم انقلاب اسلامی

 •  سومین همایش های بین المللی گام دوم انقلاب اسلامی

  سومین همایش های بین المللی گام دوم انقلاب اسلامی

 •  سومین همایش های بین المللی گام دوم انقلاب اسلامی

  سومین همایش های بین المللی گام دوم انقلاب اسلامی

 •  سومین همایش های بین المللی گام دوم انقلاب اسلامی

  سومین همایش های بین المللی گام دوم انقلاب اسلامی

سومین همایش های بین المللی گام دوم انقلاب اسلامی

IIPA /سومین همایش های بین المللی گام دوم انقلاب اسلامی با محوریت جریان های حلقه های میانی،پیشران حکمرانی مردمی،صبح امروز یکشنبه ۱خرداد ماه۱۴۰۱با حضورمحمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ،حجت الاسلام محمد قمی رییس سازمان تبلیغات اسلامی در ساختمان کوثر،نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

captcha