|
خبری / شناسه : 112516 / تاریخ انتشار : 1401/4/14 13:34
 •  نشست خبری جشنواره نمایش عروسکی

  نشست خبری جشنواره نمایش عروسکی

 •  نشست خبری جشنواره نمایش عروسکی

  نشست خبری جشنواره نمایش عروسکی

 •  نشست خبری جشنواره نمایش عروسکی

  نشست خبری جشنواره نمایش عروسکی

 •  نشست خبری جشنواره نمایش عروسکی

  نشست خبری جشنواره نمایش عروسکی

 •  نشست خبری جشنواره نمایش عروسکی

  نشست خبری جشنواره نمایش عروسکی

 •  نشست خبری جشنواره نمایش عروسکی

  نشست خبری جشنواره نمایش عروسکی

 •  نشست خبری جشنواره نمایش عروسکی

  نشست خبری جشنواره نمایش عروسکی

 •  نشست خبری جشنواره نمایش عروسکی

  نشست خبری جشنواره نمایش عروسکی

 •  نشست خبری جشنواره نمایش عروسکی

  نشست خبری جشنواره نمایش عروسکی

 •  نشست خبری جشنواره نمایش عروسکی

  نشست خبری جشنواره نمایش عروسکی

 •  نشست خبری جشنواره نمایش عروسکی

  نشست خبری جشنواره نمایش عروسکی

 •  نشست خبری جشنواره نمایش عروسکی

  نشست خبری جشنواره نمایش عروسکی

نشست خبری جشنواره نمایش عروسکی

IIPA / نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی با حضور هادی حجازی فر دبیر جشنواره و کاظم نظری مدیرکل هنرهای نمایشی در تالار مشاهیر تئاتر شهر برگزار شد.

captcha