|
خبری / شناسه : 112542 / تاریخ انتشار : 1401/5/1 18:51
 •  تصاویر تازه منتشر شده از دیدار محمد رضا پهلوی با دراویش گنابادی

  تصاویر تازه منتشر شده از دیدار محمد رضا پهلوی با دراویش گنابادی

 •  تصاویر تازه منتشر شده از دیدار محمد رضا پهلوی با دراویش گنابادی

  تصاویر تازه منتشر شده از دیدار محمد رضا پهلوی با دراویش گنابادی

 •  تصاویر تازه منتشر شده از دیدار محمد رضا پهلوی با دراویش گنابادی

  تصاویر تازه منتشر شده از دیدار محمد رضا پهلوی با دراویش گنابادی

 •  تصاویر تازه منتشر شده از دیدار محمد رضا پهلوی با دراویش گنابادی

  تصاویر تازه منتشر شده از دیدار محمد رضا پهلوی با دراویش گنابادی

 •  تصاویر تازه منتشر شده از دیدار محمد رضا پهلوی با دراویش گنابادی

  تصاویر تازه منتشر شده از دیدار محمد رضا پهلوی با دراویش گنابادی

 •  تصاویر تازه منتشر شده از دیدار محمد رضا پهلوی با دراویش گنابادی

  تصاویر تازه منتشر شده از دیدار محمد رضا پهلوی با دراویش گنابادی

 •  تصاویر تازه منتشر شده از دیدار محمد رضا پهلوی با دراویش گنابادی

  تصاویر تازه منتشر شده از دیدار محمد رضا پهلوی با دراویش گنابادی

 •  تصاویر تازه منتشر شده از دیدار محمد رضا پهلوی با دراویش گنابادی

  تصاویر تازه منتشر شده از دیدار محمد رضا پهلوی با دراویش گنابادی

تصاویر تازه منتشر شده از دیدار محمد رضا پهلوی با دراویش گنابادی

IIPA /١۴ شهریور،محمد رضا پهلوی  همراه با اسدالله علم برای صرف ناهار راهی گناباد، مرکز فرقه دراویش گنابادی می‌شود. سلطان‌حسین تابنده معروف به رضاعلیشاه، قطبِ پنجاه‌وچهارساله دراویش که چند سالی است پس از پدرش ریاست فرقه را عهده‌دار شده، میزبان شاه است. هلی‌کوپتر شاه در مقبره سران دراویش در بیدخت معروف به مزار سلطانی فرود می‌آید و مورد استقبال قطب فرقه گنابادی قرار می‌گیرد. تصاویر این دیدار برای نخستین بار منتشر می‌شود.

captcha