|
خبری / شناسه : 112547 / تاریخ انتشار : 1401/5/3 15:33
 •  آماده سازی حسینیه ها در آستانه ماه محرم

  آماده سازی حسینیه ها در آستانه ماه محرم

 •  آماده سازی حسینیه ها در آستانه ماه محرم

  آماده سازی حسینیه ها در آستانه ماه محرم

 •  آماده سازی حسینیه ها در آستانه ماه محرم

  آماده سازی حسینیه ها در آستانه ماه محرم

 •  آماده سازی حسینیه ها در آستانه ماه محرم

  آماده سازی حسینیه ها در آستانه ماه محرم

 •  آماده سازی حسینیه ها در آستانه ماه محرم

  آماده سازی حسینیه ها در آستانه ماه محرم

 •  آماده سازی حسینیه ها در آستانه ماه محرم

  آماده سازی حسینیه ها در آستانه ماه محرم

 •  آماده سازی حسینیه ها در آستانه ماه محرم

  آماده سازی حسینیه ها در آستانه ماه محرم

 •  آماده سازی حسینیه ها در آستانه ماه محرم

  آماده سازی حسینیه ها در آستانه ماه محرم

 •  آماده سازی حسینیه ها در آستانه ماه محرم

  آماده سازی حسینیه ها در آستانه ماه محرم

 •  آماده سازی حسینیه ها در آستانه ماه محرم

  آماده سازی حسینیه ها در آستانه ماه محرم

 •  آماده سازی حسینیه ها در آستانه ماه محرم

  آماده سازی حسینیه ها در آستانه ماه محرم

 •  آماده سازی حسینیه ها در آستانه ماه محرم

  آماده سازی حسینیه ها در آستانه ماه محرم

 •  آماده سازی حسینیه ها در آستانه ماه محرم

  آماده سازی حسینیه ها در آستانه ماه محرم

 •  آماده سازی حسینیه ها در آستانه ماه محرم

  آماده سازی حسینیه ها در آستانه ماه محرم

 •  آماده سازی حسینیه ها در آستانه ماه محرم

  آماده سازی حسینیه ها در آستانه ماه محرم

 •  آماده سازی حسینیه ها در آستانه ماه محرم

  آماده سازی حسینیه ها در آستانه ماه محرم

آماده سازی حسینیه ها در آستانه ماه محرم

IIPA /در آستانه ایام محرم و عزاداری شهادت حضرت اباعبدالله الحسین‌(ع) و یاران باوفایش، تکایا و حسینیه‌های تهران سیاه پوش شد. عکس: ابوالفضل نسایی

captcha